Základná škola s materskou školou Juraja Palkoviča

 

Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Erik Fela EF 18 300 Riaditeľ
Triedny učiteľ: piata trieda
Vedie krúžok: Stolnotenisový krúžok
Erik.Fela@iedu.sk
 
 
Mgr. Adriana Mareková AM 49 727 Zástupkyňa
Triedna učiteľka: druhá trieda
Vedie krúžok: Pohybové hry
adka716@azet.sk
 
 
Mgr. Beata Bartová BB 46 Učiteľka
 
 
Mgr. Oľga Berceliová OB 05 108 Triedna učiteľka: ôsma trieda
Vedie krúžok: Športový krúžok
berceliova.o@centrum.sk;
 
 
Mgr. Miroslav Bystriansky MB Učiteľ
bystrianskymiroslav@gmail.com
 
 
Mgr. Marcela Gondová MG 21 918 Triedna učiteľka: štvrtá trieda
Vedie krúžok: Nápadníček
marcela_gondova@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Kišáková JK 33 Triedna učiteľka: prvá trieda
Vedie krúžok: Krúžok počítačových zručností
janka.kisakova@gmail.com
 
 
Beata Kováčová BK 34 Vychovávateľka
 
 
Ing. Jana Maňovská JM 23 Učiteľka
janamana@azet.sk
 
 
Edita Papová EP 5 Triedna učiteľka: trieda MŠ
 
 
Mgr. Janka Ramajová JR 10 Triedna učiteľka: šiesta trieda
Vedie krúžok: Environmentálny krúžok
kalia14@azet.sk
 
 
Mgr. Katarína Rohárová KR 69 101 Triedna učiteľka: tretia trieda
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk
katerine@szm.sk
 
 
Miroslava Stieranková MS 78 310 Triedna učiteľka: trieda MŠ
mirka376@azet.sk
 
 
Mgr. Ján Vaculčiak JV Triedny učiteľ: deviata trieda
vackoj@centrum.sk
 
 
Milada Giertliová MG 21 301 Kuchárka

© aScAgenda 2014.0.835 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2013

Voľné miesta na našej škole