Základná škola s materskou školou Juraja Palkoviča

 

Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Erik Fela EF 18 300 Riaditeľ
Vedie krúžok: Stolnotenisový krúžok
Erik.Fela@iedu.sk
 
 
Mgr. Adriana Mareková AM 49 727 Zástupkyňa
Triedna učiteľka: tretia trieda
adka716@azet.sk
 
 
Mgr. Kamila Antalová KA 39 Triedna učiteľka: šiesta trieda
Vedie krúžok: Tvorivá dramatika
kamila.hybelova@gmail.com
 
 
Mgr. Beata Bartová BB 47 Triedna učiteľka: ôsma trieda
Vedie krúžok: Šijeme, varíme, pečieme
 
 
Mgr. Oľga Berceliová OB 05 108 Triedna učiteľka: deviata trieda
Vedie krúžok: Šikovníci - II.
berceliova.o@centrum.sk;
 
 
Mgr. Miroslav Bystriansky MB Učiteľ
Vedie krúžok: Šport a športové modelárstvo I.
bystrianskymiroslav@gmail.com
 
 
Mgr. Marcela Gondová MG 21 918 Triedna učiteľka: prvá trieda
Vedie krúžok: Multikultúrna výchova v obrazoch
marcela_gondova@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Karabínošová MK Triedna učiteľka: druhá trieda
Vedie krúžok: Tvorivé spracovanie materiálu
karabinosova.mary@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Kišáková JK 33 Učiteľka
janka.kisakova@gmail.com
 
 
Beata Kováčová BK 34 Vychovávateľka
 
 
Ing. Jana Maňovská JM 23 Učiteľka
janamana@azet.sk
 
 
Edita Papová EP 5 Učiteľka
 
 
Mgr. Janka Ramajová JR 10 Triedna učiteľka: siedma trieda
Vedie krúžok: Poznaj a chráň
kalia14@azet.sk
 
 
Mgr. Katarína Rohárová KR 69 101 Triedna učiteľka: štvrtá trieda
Vedie krúžok: Šikovníci - I.
katerine@szm.sk
 
 
Miroslava Stieranková MS 78 310 Učiteľka
mirka376@azet.sk
 
 
Mgr. Ján Vaculčiak JV Triedny učiteľ: piata trieda
Vedie krúžok: Fotograf
vackoj@centrum.sk
 
 
Milada Giertliová MG 21 301 Kuchárka
 
 
Žaneta Pehenová ŽP 43 Upratovačka

© aScAgenda 2015.0.879 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2014