Základná škola s materskou školou Juraja Palkoviča

 

Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Erik Fela EF 18 300 Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Stolnotenisový
Erik.Fela@iedu.sk
 
 
Mgr. Emília Urbanová Riaditeľ
 
 
Mgr. Adriana Mareková AM 49 727 Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: štvrtá
Vedie krúžok: Z každého rožku trošku
adka716@azet.sk
 
 
Mgr. Kamila Antalová KA 39 Rozvrh
Triedna učiteľka: siedma
Vedie krúžok: Červený kríž
kamila.hybelova@gmail.com
 
 
Mgr. Beata Bartová BB 47 Rozvrh
Triedna učiteľka: deviata
Vedie krúžok: Varíme, pečieme
 
 
RNDr. Andrea Barusová AB 51 Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Hop sem, hop tam
 
 
Mgr. Oľga Berceliová OB 05 108 Rozvrh
Triedna učiteľka: piata
Vedie krúžok: Športový
berceliova.o@centrum.sk;
 
 
Mgr. Miroslav Bystriansky MB Rozvrh
Triedny učiteľ: šiesta
Vedie krúžok: Počítačový
bystrianskymiroslav@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Cieniková MC 56 Rozvrh
Triedna učiteľka: tretia
michaela.cienikova@gmail.com
 
 
Mgr. Marcela Gondová MG 21 918 Rozvrh
Triedna učiteľka: druhá
Vedie krúžok: Loptové hry
marcela_gondova@centrum.sk
 
 
Mgr. Ján Juhaniak Učiteľ
 
 
Beata Kováčová BK 34 Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Ing. Jana Maňovská JM 23 Rozvrh
Učiteľka
janamana@azet.sk
 
 
Mgr. Janka Miháliková JM 17 Učiteľka
 
 
Edita Papová EP 5 Triedna učiteľka: trieda MŠ
Zástupca v triede: trieda MŠ
 
 
Mgr. Janka Ramajová JR 10 Rozvrh
Triedna učiteľka: ôsma
Vedie krúžok: Environmentálny
kalia14@azet.sk
 
 
Mgr. Katarína Rohárová KR 69 101 Rozvrh
Triedna učiteľka: prvá
Vedie krúžok: Písmenká okolo nás
katerine@szm.sk
 
 
Miroslava Stieranková MS 78 310 Triedna učiteľka: trieda MŠ
mirka376@azet.sk
 
 
Mgr. Stanislav Urbánek SU 35 Rozvrh
Učiteľ
 
 
Marcela Katreniaková MK 36 744 Ekonómka
 
 
Ján Repka JR 68 117 Školník
 
 
Milada Giertliová MG 21 301 Kuchárka
 
 
Ľubica Hanusková ĽH 54 Upratovačka
 
 
Petra Katreniaková PK 53 Upratovačka
 
 
Ľubomíra Národová ĽN 13 Kuchárka
 
 
Miroslava Resutíková MR 20 Upratovačka

© aScAgenda 2016.0.962 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.01.2016